Kemping / Camping / Ośrodek wypoczynkowy / Noclegi - Zapraszamy!

ZAPRASZAMY NA KEMPING ROZBARK OD 1 MAJA DO 30 WRZEŚNIA

gdzie zapewniamy wypoczynek w miłej i przyjaznej atmosferze, oferujemy:
- POLE KEMPINGOWE, POLE NAMIOTOWE
- PODŁĄCZENIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ
- ZAKWATEROWANIE W POKOJACH WYPOSAŻONYCH W SANITARIATY I ANEKSY KUCHENNE
- SANITARIATY Z CIEPŁĄ WODĄ "NON-STOP"
- PARKING

Na kempingu ROZBARK istnieje możliwość organizowania wieczorków tanecznych. Do dyspozycji zakwaterownych gości jest boisko do siatkówki i koszykówki oraz piaskownica dla dzieci.

KEMPING ROZBARK OTRZYMAŁ REKOMENDACJĘ POLSKIEGO ZWIĄZKU MOTOROWEGO

KEMPING ROZBARK ZOSTAŁ ZGŁOSZONY DO NOWEGO PROJEKTU GŁÓWNEJ KOMISJI CARAVANINGU PZM JAKO MIEJSCE PRZYJAZNE DLA CARAVANINGU

Z I E L O N A

jest jedną z najatrakcyjniejszych dzielnic Kalet. Glównym zabytkiem tego regionu jest zespół palacowo-parkowy pochodz±cy z XVIII w.,składający się z budynku głównego, dwóch oficyn i kilkuhektarowego parku, położony nad stawem pełnym ptactwa wodnego. W Zielonej znajdują się dwa stawy: Górny i Dolny. Ta korzystna lokalizacja stwarza mozliwość uprawiania sportów wodnych, wędkowania i wspaniałego wypoczynku.Dodatkowym elementem świadczącym o atrakcyjności tego miejsca jest „Zajazd u Rzepki”, który cieszy wczasowiczów i turystów stadniną koni oraz doskonałą kuchnią śląską. Ogromną zaletą Zielonej jest specyficzne położenie, stwarzające również korzystną bazę wypadową na wypoczynek sobotnio-niedzielny, gdyż od wielkoprzemysłowych miast, takich jak Bytom, Katowice, Chorzów, Tarnowskie Góry dzieli ją zaledwie kilkadziesiąt minut jazdy samochodem. W odległości około 35 km od Zielonej w malowniczym paśmie wapiennych wzgórz Jury Krakowsko - Częstochowskiej ciągnących się od Krakowa, aż po Wieluń położone jest miasto Częstochowa. W zachodniej części miasta wznosi się na wysokość 293 m. n. p. m. wapienne wzgórze, z kompleksem zabudowań sakralnych i mieszkalnych otoczone wałami obronnymi i parkiem zwane Jasną Górą - miejsce licznych pielgrzymek i skarbiec niezwykle cennych wotów. Zaledwie 15 km od Zielonej położone jest miasto Tarnowskie Góry, które należały do znaczniejszych ośrodków europejskiego górnictwa rud ołowiu z domieszką srebra. Po nieczynnych kopalniach od 1910 r. pozostał pod ziemią labirynt chodników, komór i sztolni odwadniających. Do zwiedzania udostępniona jest Kopalnia Zabytkowa Rud Srebronośnych.

R E G U L A M I N

OŚRODKA REKREACYJNO – WYPOCZYNKOWEGO GKM „ROZBARK” W KALETACH-ZIELONEJ

1.Administracja ośrodka nie ponosi żadnej odpowiedzialności za szkody i straty spowodowane przez uczestników, osoby trzecie i żywioły w trakcie przebywania.

2.Administracja ośrodka nie ubezpiecza uczestników przebywających na terenie ośrodka od skutków nieszczęśliwych wypadków, ubezpieczenia są indywidualną sprawą uczestnika.

3.Przebywanie na ośrodku (w tym parkowanie pojazdu) wymaga niezwłocznego uregulowania spraw finan-sowych (zgodnie z obowiązującym cennikiem uchwalonym przez Zarząd GKM ROZBARK) i meldunkowych u administratora ośrodka. Przybycie do ośrodka i zakończenie pobytu należy natychmiast zgłosić administratorowi ośrodka.

4.Uiszczenie należności za przebywanie w ośrodku jest równoznaczne z zapoznaniem się i przestrzeganiem niniejszego regulaminu.

5.Doba pobytowa obowiązuje od godz. 16ºº do 15ºº dnia następnego.

6.Przyczepy i namioty ustawiane będą w miejscu ustalonym przez administratora ośrodka.

7.Przebywanie osób postronnych może odbywać się za wiedzą i zgodą administratora w godz. od 8 ºº do 21 ºº, przebywanie osób po godz. 21 ºº wiąże się z opłatą całodobową wg cennika.

8.Możliwa jest rezerwacja pokoi w przypadku zamówienia przynajmniej 4 kolejnych noclegów. Obowiązująca wpłata zaliczki za zarezerwowanie pokoju wynosi 20 % ceny podstawowej wg cennika i nie podlega zwrotowi w przypadku rezygnacji z rezerwacji.

9.Cisza nocna obowiązuje od godz. 22ºº do 7ºº z wyjątkiem wieczorków zorganizowanych za zezwoleniem administratora, lecz nie później jak do godz. 24ºº.

10.Obowiązuje zakaz poruszania się po ośrodku pojazdami samochodowymi i motocyklami w godz. od 21ºº do 8ºº, w tym czasie brama wjazdowa jest zamknięta. W pozostałych godzinach brama pozostaje przymknięta. Obowiązek przymknięcia bramy każdorazowo spoczywa na wjeżdżających do ośrodka oraz wyjeżdżających z ośrodka.

11.Korzystających z ośrodka zobowiązuje się o zachowanie czystości na terenie ośrodka, w pokojach i sanitaria-tach oraz do oszczędzania wody.

12.Korzystających w ośrodku z pokoi zobowiązuje się do utrzymywania czystości w okresie swego pobytu oraz pozostawienia należytej czystości po wyjeździe.

13.Za powstałe straty w wyposażeniu i sprzęcie uczestnik ponosi pełne konsekwencje finansowe wobec ośrodka jak i wynikłe szkody wobec osób trzecich, za zgubienie lub uszkodzenie klucza do pokoju pobiera się opłatę w kwocie 30 zł.

14.Korzystający z urządzeń elektrycznych i gazowych zobowiązani są do przestrzegania przepisów bezpieczeń-stwa przeciwpożarowego.

15.Zabrania się używania grilla na podeście przed pokojami oraz w odległości mniejszej od 5 m od podestu.

16.Obowiązuje zakaz przebywania zwierząt domowych w pokojach

17.Przebywające na terenie ośrodka psy muszą być pod stałą kontrolą właściciela i przebywać w kagańcu i na smyczy. Psie nieczystości winne być natychmiast usunięte przez właściciela.

18.Osoby naruszające wskazania niniejszego regulaminu administrator ma prawo pozbawić możliwości dalszego pobytu.

19.Energia elektryczna w przyczepach kempingowych i namiotach rozliczana będzie według wskazań licznika.

20.Po zadziałaniu bezpiecznika fakt ten należy natychmiast zgłosić administratorowi ośrodka.

21.Energii elektrycznej nie wolno udostępniać osobom trzecim.

22.Zabrania się używania wody pitnej do mycia pojazdów i podlewania zieleni.

23.Zabrania się używania jakichkolwiek baseników.

24.Istnieje możliwość, za zgodą administratora, rozpalenia ogniska w wyznaczonym miejscu.

25.Obowiązuje zakaz palenia papierosów i wyrobów tytoniowych w pokojach i sanitariatach.

26.W nagłych wypadkach należy natychmiast powiadomić administratora ośrodka – nr tel. +48 608 731 562

27.Regulamin przyjęto do stosowania Uchwałą Zarządu GKM „Rozbark” z dnia 28.03.2022 r. Zarząd GKM „Rozbark”


Strona główna | Jezioro | GKM Rozbark | Galeria | Cennik | Kontakt

© 2010 Zielona. Wszelkie prawa zastrzeżone.