Kemping / Camping / Ośrodek wypoczynkowy / Noclegi - Zapraszamy!

OGÓLNIE O DZIAŁALNOŚCI GKM „ROZBARK”


Górniczy Klub Motorowy ROZBARK początkowo jako sekcja motorowa, potem jako stowarzyszenie wyższej użyteczności publicznej istnieje od 1967 r. Klub działa na podstawie statutu, który został znowelizowany w 2000 r. i zarejestrowany w Sądzie Okręgowym w Katowicach. Od chwili założenia klub działał w następującym składzie:
Józef Wacławczyk- prezes
Krystian Lipiński – wice prezes
Henryk Sznirling - wice prezes ds. organizacyjnych
Zygmunt Nowicki - wice prezes ds. technicznych
Wacław Głowacki - wice prezes ds. turystycznych
Zygfryd Waldera –- skarbnik
Danuta Kipa - sekretarz
Oraz członkowie Zarządu: Jan Machura, Jan Rybkowski, Jan Otorowski, Józef Gołba, Kazimierz Badura, Lotar Wolnik, Grzegorz Danisz, Henryk Saternus, Teresa Adamiok – Główna Księgowa.

Klub Motorowy „Rozbark” w Bytomiu pod prezesurą Józefa Wacławczyka działał do 19.02.1993r., kiedy to Walne Zebranie powołało na Prezesa, do dzisiaj pełniącego tą funkcję Henryka Sznirlinga.
Na wice prezesa powołano Józefa Gołbę,
Na wice prezesa ds. organizacyjnych Wacława Głowackiego,
Na wice prezesa ds. technicznych Zygmunta Nowickiego,
Na wice prezesa ds. turystyki Andrzeja Sikorę,
Na skarbnika Jana Zwierowicz,
Na sekretarza Danutę Kipa,
Członkami zarządu zostali wybrani: Hojdas Helena, Machura Jan, Wolnik Lotar, Wypych Czesław, Wacławczyk Józef, Szumski Zbigniew, Urbanek Andrzej.
18 września 1989 r. na mocy uchwały Zarządu Klub zgłosił chęć przystąpienia do Polskiego Związku Motorowego. 3 października 1989 r. Klub Motorowy „Rozbark” został przyjęty na członka nadzwyczajnego PZM – Zarządu Okręgowego w Katowicach.
Pierwszymi działaniami podjętymi przez nowo wybrany Zarząd było:
- uporządkowanie spraw majątkowych z kopalnią,
- wystąpienie do Bytomskiej Spółki Węglowej o nieodpłatne przekazanie terenu wraz z z obiektami i urządzeniami,
- podpisano umowę użyczenia, która obowiązywała do czasu prawnego uregulowania spraw gruntowych i przekazania obiektów na rzecz GKM „Rozbark”,
- podjęto działania związane z samodzielnym finansowaniem całokształtu działalności klubowej, przejęto pracownika administracyjnego klubu na własny etat jak również zatrudniono 2 mechaników w warsztacie samochodowym,
- w sierpniu 1993 r. pozyskano dla klubu ośrodek rekreacyjno-wypoczynkowy w Zielonej, umowa dzierżawy została podpisana na 10 lat i od tego czasu zaczęła się modernizacja tego ośrodka. Od 2009 r GKM "ROZBARK" jest właścicielem prawnym kempingu.

Działalność Klubu w tamtych latach pod względem turystyki, była bardzo aktywna, Zarząd organizował wiele imprez kulturalnych i turystycznych:
- współuczestnictwo w organizacji Dnia Dziecka (Wesoły Pociąg),
- Familijny Rajd Biwakowy (250 osób),
- Rozbarska Jesień,
- Uczestnictwo w imprezach zorganizowanych,
- Podsumowanie roku z balem karnawałowym w Rogoźniku,
- Pierwsza organizacja imprezy ogólnopolskiej – I Eliminacje OKC w 1994 r (400 uczestników),
- Konkursy BRD (klubowe i między klubowe),
- Spotkania sobotnio-niedzielne w Zielonej,
- Organizacja wycieczek.

Obecnie Klub prowadzi działalność gospodarczą w zakresie:
- wynajmu boksów garażowych
- wynajmu pomieszeń murowanych na działalnoć gospodarczą,
- prowadzenia ośrodka cemingowego.

Działalność statutowa klubu to:
-organizowanie odpowiednich warunków dla uprawiania sportów popularnych i turystyki,
-organizowanie wypoczynku rodzinom,
-organizowanie imprez kulturalno - towarzyskich,
-turystyka caravaningowa,
-podnoszenie bezpieczeństwa ruchu drogowego.


Aktualny skład Zarządu:

- Henryk Sznirling - Prezes
- Stanisław Gawron- wice Prezes ds. gospodarczych
- Edward Pieczora - wice Prezes
- Magdalena Serafin - Skarbnik
- Oraz członkowie Zarządu: Maria Gamoń, Teofil Podeszwa , Ewa Chromy

Zebrania członków klubu odbywają się w każdy pierwszy poniedziałek miesiąca o godzinie 17:00 (za wyjatkiem wakacji)Strona główna | Jezioro | GKM Rozbark | Galeria | Cennik | Kontakt

© 2010 Zielona. Wszelkie prawa zastrzeżone.